ORDIN nr.1.898 din 22 decembrie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.898 din 22 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 27/10 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art. 143 alin. (1) lit.i) si j) si alin. (2), art. 149 alin. (9)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Trimitere la: H.G. nr.394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor (abrogat prin L. nr.449/2003)
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  O. nr.816/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora (abrogat prin O. nr.1.395/2003)
  O. nr.1.395/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea directă a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și a personalului acestora
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.898/2004)
  O. nr.750/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.215/2006 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j) și k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare


Joi, 20 iunie 2024, 03:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.