ORDIN nr.876 din 20 decembrie 2004
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.876 din 20 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 31/11 ian. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin L. nr.278/2013)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.191/2002 LEGEA grădinilor zoologice și acvariilor publice
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.798/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu


Vineri, 27 ianuarie 2023, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.