ORDIN nr.1 din 7 ianuarie 2005
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1 din 7 ianuarie 2005
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Publicare: M.Of. nr. 53/17 ian. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
art. 11 alin. (2)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
art. 8 alin. (1) si (2) si art. 9 alin. (6) si (7)
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie
art. 18
  O. nr.2/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.7/2005)
art. 30
  H.G. nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice (abrogat prin H.G. nr.713/2013)
  O. nr.24/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.54/2005)
art. 52
  H.G. nr.1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (abrogat prin H.G. nr.410/2007)
art. 16 alin. (1)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.4/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004
Trimitere la: O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie
  H.G. nr.1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pieței de energie electrică
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.31/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005
Încetare valabilitate: O. nr.2/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007


Joi, 02 februarie 2023, 12:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.