HOTĂRÂRE nr.2.415 din 21 decembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.415 din 21 decembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 57/18 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
art. 28
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.631/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999
totodata, abrogă:
O. nr.672/2000 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului nr.1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999
O. nr.1.987/2001 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999
O. nr.1.427/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.631/1999
Trimitere la: O.G. nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  L. nr.324/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.G. nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (abrogata prin L. nr.230/2006)
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.381/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  L. nr.590/2003 privind tratatele
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
Se referă la: L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.458/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică


Duminică, 19 mai 2024, 23:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.