HOTĂRÂRE nr.2.192 din 30 noiembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.192 din 30 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005 în toate unitatile de învatamânt din judetele-pilot nominalizate prin hotarâre a Guvernului
Publicare: M.Of. nr. 66/19 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 170 alin. (2)
  L. nr.354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
art. II lit. b) si d)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat
Prevederile H.G.nr. 538/2001 îsi înceteaza aplicabilitatea pentru toate unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din judetele- pilot nominalizate prin hotarâre a Guvernului
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar


Joi, 02 februarie 2023, 19:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.