ORDIN nr.7 din 17 ianuarie 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.7 din 17 ianuarie 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 91/27 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
art. 4
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art. 130-136, art. 138 lit. b) din Norme
  O.G. nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
art. 130-136, art. 138 lit. b) din Norme
Functie activa:
Abrogă: O. nr.98/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor, precum și a modelului de contract de concesiune
Trimitere la: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.367/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune


Vineri, 21 iunie 2024, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.