ORDONANȚĂ nr.10 din 21 ianuarie 2005
privind reglementarea unor măsuri financiare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.10 din 21 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.146/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 67/2005
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prevederile sectiunii a 6-a intra în vigoare la 30 iunie 2005
Publicare: M.Of. nr. 96/28 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. I.2
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național
la 30 iunie 2005 modifică art. 2 alin. (3)
totodata, abrogă:
L. nr.247/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național
totodata, modifică:
O.G. nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
la 30 iunie 2005 abrogă art. 7 alin. (2)
Modifică: O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
la 30 iunie 2005 modifică art. 2 alin. (3)
  O.G. nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogata prin O.G. nr.39/2015)
modifică art. 4 alin. (1); introduce alin. (41) la art. 9; abrogă art. 5
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
modifică art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 lit. b); introduce alin. (6) si (7) la art. 3
Trimitere la: L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.16/1994 Legea arendării (abrogata prin L. nr.71/2011)
  L. nr.86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții
  O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
  O.G. nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  O.G. nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  O.G. nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  L. nr.245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
  L. nr.247/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.624/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  L. nr.59/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  O.G. nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.213/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  L. nr.324/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
  L. nr.479/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.146/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglemetarea unor măsuri financiare
- modifica art. 12 alin. (2) lit. b) si d), art. 13 alin. (2), art. 14 lit. c), art. 15 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a) si d), art. 17 alin. (1) lit. h) si k), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 27 lit. d), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) si (2), art. 30 alin. (2) si (3), art. 33, art. 36 din cap. I sectiunea a 6-a, art. I pct. 3 din cap. II sectiunea 1; introduce art. 51 la sectiunea a 4-a a cap. I, lit. d1) la alin. (1) a art. 17 din cap. I sectiunea a 6-a
Modificată: O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă alin. (3) al art. 13 din cap. I secțiunea a 6-a "Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în condiții de transparență și competitivitate"
Referită de: O. nr.2.365/2005 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005 (abrogat prin O. nr.2.406/2006)
Modificată: O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 23 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 23 și alin. (2) la art. 35
  L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.G. nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- abrogă secțiunea a 6-a a cap.I cu art. 12-36


Luni, 26 februarie 2024, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.