ORDONANȚĂ nr.9 din 21 ianuarie 2005
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.9 din 21 ianuarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.112/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 75/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.01.2005
Publicare: M.Of. nr. 97/28 ian. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. IV.1 si 2
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice (abrogata prin L. nr.226/2009)
suspenda aplicarea prevederilor art. 41 pentru anul 2005
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexele nr. II si III
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
majoreaza, începând cu oct. 2005, limita minima si limita maxima a salariilor de baza
  O.U.G. nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
modifică anexele 1.A.b), 1.B.b) si 2.b)
Trimitere la: H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna și alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare
  H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.383/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
  L. nr.417/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.547/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
  L. nr.229/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.232/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- modifica art. 14 alin. (2) lit.e), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), anexele nr. I si nr. IV/2; completeaza anexa nr. VIII/2
Modificată: O.U.G. nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- proroga pâna la 31 dec. 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005
  O.U.G. nr.118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.323/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2005 și abrogă art. 3 din O.U.G. nr. 63/2005
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Joi, 09 februarie 2023, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.