ORDIN nr.13 din 6 ianuarie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru contingentarea în anul 2005 a consumului și a producției de substanțe care epuizează stratul de ozon

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.13 din 6 ianuarie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Publicare: M.Of. nr. 114/4 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
  O. nr.506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import și export cu substante, produse și echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon
  O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
art. 3 alin. (1) lit. i), art. 6, art. 12 alin. (5)
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.304/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon în anul 2006


Miercuri, 22 mai 2024, 08:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.