ORDIN nr.112 din 17 februarie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.112 din 17 februarie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 213/14 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică


Joi, 01 decembrie 2022, 02:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.