ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.17 din 9 martie 2005
pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.17 din 9 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.198/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 94/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 18.03.2005
Publicare: M.Of. nr. 229/18 mar. 2005
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice (abrogata prin L. nr.226/2009)
abrogă art. 2 alin. (21)-(23)
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 1 si anexa nr. 1
  L. nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni (abrogata prin L. nr.299/2007)
modifică art. 5 alin. (1)
  O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
modifică art. 13 alin. (2)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 25 alin. (4)
  H.G. nr.198/2002 privind înființarea Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor - ANSIT (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
reorganizare
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
modifică în mod corespunzator
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
abrogă art. 8 alin. (2), art. 15 alin. (4) , art. 16 alin. (5) partea introductiva si lit.a)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
abrogă art. 3 alin. (1) pct. 49
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
abrogă art. 6 alin. (1) lit.b)
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
modifică art. 25 si art. 26 lit.e); abrogă art. 29
  H.G. nr.100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
modifică în mod corespunzator
  O.G. nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
reorganizare
  H.G. nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (abrogat prin H.G. nr.368/2007)
abrogă art. 5 alin. (4)
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.411/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.384/2005)
modifică în mod corespunzator
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
introduce lit.h) la alin. (1) al art. 1 si lit.f)-m) la alin. (3) al art. 2;
  H.G. nr.603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.440/2005)
modifică anexa nr.12
  L. nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (abrogata prin O.U.G. nr.11/2014)
modifică art. 10
  O.G. nr.72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
modifică art. II alin. (1)
  L. nr.510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
modifică art. 12 pct. 17
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
suplimenteaza nr.de posturi
Trimitere la: L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  H.G. nr.950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
  L. nr.117/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  L. nr.228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
- modifica art. 3 alin. (4), art.4, art.7 alin. (2), art.9 alin. (1) si (2), art.13 pct.1 si 2, art.17 pct.2, art.18; introduce art. 211
Modificată: O.U.G. nr.107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
- modifică art.2 alin.(1)
  O.U.G. nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
- modifică art. 2 alin. (1)
  L. nr.67/2022 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale
- modifică art. 2 alin. (1); introduce alin. (11), alin. (3) si alin. (4) la art. 2
dispune republicarea


Luni, 11 decembrie 2023, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.