REGULAMENT nr.4 din 1 aprilie 2005
privind regimul valutar
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.4 din 1 aprilie 2005
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la data de 11 aprilie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 297/8 apr. 2005
Republicare: M.Of. nr. 616/6 sep. 2007
Temei legal:
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
art. 10 si art. 48
Functie activa:
Abrogă: R. nr.1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare
totodata, abrogă:
C. nr.7/2004 pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare
C. nr.9/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu completările ulterioare
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar și a Normei Băncii Naționale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operațiunilor valutare
  R. nr.4/2006 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările și completările ulterioare, precum și abrogarea Normei Băncii Naționale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operațiunilor valutare

dispune republicarea
  R. nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările și completările ulterioare, precum și abrogarea Normei Băncii Naționale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operațiunilor în conturi de depozit în moneda națională (leu)

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 616/6 sep. 2007
Modificat: R. nr.6/2012 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum și abrogarea Normei Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar
  R. nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar
  R. nr.6/2023 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar


Duminică, 14 aprilie 2024, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.