HOTĂRÂRE nr.263 din 31 martie 2005
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.263 din 31 martie 2005
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 303/12 apr. 2005
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O. nr.340/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
Se referă la: L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani


Marți, 07 februarie 2023, 23:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.