DECIZIE nr.313 din 30 martie 2005
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței interne reglementate a gazelor naturale și a consumatorilor eligibili

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.313 din 30 martie 2005
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 324/18 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
art. 8 lit.p) pct. 1, 2 si lit.u), art. 10 alin. (4) si (5)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.538/2001 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377
  Decizie nr.246/2002 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței interne reglementate a gazelor naturale și a consumatorilor eligibili
Trimitere la: H.G. nr.784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale (abrogat prin H.G. nr.446/2013)
  O. nr.49/2003 al ministrului industriei și resurselor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă (abrogat prin O. nr.102.136/2006)
  Decizie nr.1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.22/2012)
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
  Decizie nr.307/2005 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.56/2007)
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.183/2007 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței interne a gazelor naturale


Vineri, 19 aprilie 2024, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.