ORDIN nr.43 din 10 februarie 2005
al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.43 din 10 februarie 2005
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Publicare: M.Of. nr. 365/28 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
art. 24 alin. (2)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.630/2005 al ministrului economiei și comerțului privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului și a Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR


Marți, 21 martie 2023, 17:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.