DECIZIA nr.400 din 9 mai 2005
a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontactuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.400 din 9 mai 2005
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 408/13 mai. 2005
Temei legal:
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
art. 8 lit. r), art. 10 alin. (4) si (5)
Functie activa:
Abrogă: Decizie nr.248/2002 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei


Vineri, 19 aprilie 2024, 10:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.