HOTĂRÂRE nr.351 din 21 aprilie 2005
privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.351 din 21 aprilie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 428/20 mai. 2005
Temei legal:
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art. 17 lit. a1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase
Trimitere la: L. nr.107/1996 Legea apelor
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.783/2006 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)

dispune republicarea
  H.G. nr.210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
- introduce mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 2, completează anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.1.038/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
- modifică titlul, art. 1, anexa; completează mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; abrogă, la data de 22 dec. 2012, art. 6 alin. (11), art. 9 alin. (2), anexa nr. 2 - tabel 1 și anexa nr. 5
dispune republicarea
  H.G. nr.707/2013 pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
- modifică anexa
  L. nr.196/2015 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți


Joi, 23 martie 2023, 05:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.