ORDIN nr.585 din 6 mai 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.585 din 6 mai 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 443/25 mai. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 196 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.203/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetului de stat
Trimitere la: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.951/2005 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.1.015/2014)
  O. nr.1.929/2006 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.1.015/2014)
  O. nr.2.235/2006 al ministrului finanțelor publice privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale
  O. nr.486/2007 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor (abrogat prin O. nr.1.054/2016)
Abrogat: O. nr.1.015/2014 al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
Modificat: O. nr.2.446/2014 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.63/2017)


Vineri, 03 februarie 2023, 09:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.