HOTĂRÂRE nr.440 din 12 mai 2005
pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.440 din 12 mai 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 448/26 mai. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
art. 12
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
Trimitere la: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
  H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin L. nr.278/2013)
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  H.G. nr.95/2003 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.804/2007)
  H.G. nr.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
  H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.1.224/2007 pentru organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu


Marți, 31 ianuarie 2023, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.