ORDIN nr.424 din 2 iunie 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la ocrotirea și gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.424 din 2 iunie 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 524/21 iun. 2005
Temei legal:
  L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
art. 83 si art. 84
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
art. 132 alin. (1), art. 21 alin. (1) si art. 79
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  O. nr.117/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale
  O. nr.178/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005 (abrogat prin O. nr.191/2006)


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.