ORDIN nr.632 din 14 iunie 2005
al ministrului sănătății privind înființarea Centrului operativ pentru situații de urgență al Ministerului Sănătății

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.632 din 14 iunie 2005
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 541/27 iun. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
art.15
  H.G. nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență
art.3
Functie activa:
Abrogă: O. nr.585/2004 al ministrului sănătății privind înființarea Compartimentului pentru asistență medicală de urgență în caz de dezastre și crize
Trimitere la: H.G. nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență


Joi, 09 februarie 2023, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.