HOTĂRÂRE nr.564 din 15 iunie 2005
pentru aprobarea Instrucțiunilor și criteriilor privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.564 din 15 iunie 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 565/1 iul. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
art. 13
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
  O.U.G. nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.427/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
  L. nr.515/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
Se referă la: O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)


Luni, 30 ianuarie 2023, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.