ORDIN nr.245 din 26 martie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică și a Metodologiei de evaluare a impactului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pești

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.245 din 26 martie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 565/1 iul. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
art. 6 alin. (6)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.118/2002 privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.351/2005)
  O. nr.44/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase


Joi, 09 februarie 2023, 11:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.