ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.66 din 29 iunie 2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.66 din 29 iunie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.353/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 301/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 05.07.2005
Publicare: M.Of. nr. 577/5 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 6
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001–2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
- suspenda aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) pentru anul 2005
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
- suspenda, pâna la 31 dec. 2005, aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) referitoare la indemnizatia membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
- rectifica bugetul de stat pe anul 2005; modifica art. 8 alin. (4), art. 13 alin. (9) si (12), art. 23; înlocuieste anexa nr. 12; introduce alin. (5) la art. 16, alin. (5) la art. 18; abroga dispozitiile referitoare la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat cuprinse în art. 43 alin. (1) si (2)
Trimitere la: L. nr.313/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  O.U.G. nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere (abrogata prin L. nr.360/2013)
  L. nr.677/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere (abrogata prin L. nr.360/2013)
  O.U.G. nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
  L. nr.430/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
modifică anexa nr.3; introduce lit. d) la art.29 alin. (2)
  O.G. nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
- introduce alin. (4) la art. 29
  O.U.G. nr.132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.352/2005)
- introduce alin. (5) și (6) la art. 29
  O.U.G. nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- modifică art. 29 alin. (5); introduce lit. e)-k) la alin. (2) al art. 29; modifică și înlocuiește anexa nr. 10
Aprobată cu modificări: L. nr.353/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
modifică art.29
Modificată: L. nr.352/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
respinge OUG nr.132/2005
  L. nr.106/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 154/2005 și abrogă art.21 din aceasta


Joi, 02 februarie 2023, 14:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.