ORDIN nr.293 din 11 mai 2005
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.293 din 11 mai 2005
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 595/11 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.892/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale I.N.C.S.M.P.S. București


Joi, 01 decembrie 2022, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.