HOTĂRÂRE nr.593 din 23 iunie 2005
privind trecerea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.593 din 23 iunie 2005
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 599/12 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997


Marți, 23 iulie 2024, 11:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.