LEGE nr.218 din 5 iulie 2005
privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.218 din 5 iulie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 221/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Observatii:Titlu nou: Lege privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă
Publicare: M.Of. nr. 610/14 iul. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 132/20 feb. 2008
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  L. nr.566/2004 LEGEA cooperației agricole
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.593/2005 pentru promulgarea Legii privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Referită de: H.G. nr.876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Modificată: O.G. nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
  O.U.G. nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 6, art. 12; introduce alin. (5) la art. 1 și lit. j) la art. 5
dispune republicarea
  L. nr.155/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
- modifică titlul, art. 1 alin. (1) și (5), art. 5 lit. j), art. 6 lit. b), art. 12
Republicare: M.Of. nr. 132/20 feb. 2008
Modificată: O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. 10
  O.U.G. nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. 10 alin. (2)
  O.U.G. nr.28/2012 ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale (abrogata prin L. nr.36/2013)
- modifică art. 3, art. 4, art. 9; introduce art. 121
  O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică titlul, art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 12
  O.U.G. nr.7/2024 Ordonantă de urgentă privind aprobarea schemei de ajutor de stat aCreditul fermierului”, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum si pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit si afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare si creditare, precum si pentru sustinerea obiectivelor nationale de politică agricolă.
- modifică art. 12 alin. (1)


Duminică, 16 iunie 2024, 12:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.