ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.97 din 14 iulie 2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.97 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.290/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 321/2005
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 20.07.2005
Publicare: M.Of. nr. 641/20 iul. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 719/12 oct. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
Trimitere la: L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.290/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 3, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2) și (5), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 26, art. 27 lit. d), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 35, art. 37 alin. (2), art. 42, art. 47; introduce alin. (8) la art. 13, alin. (2) la art. 34; abrogă art. 25 alin. (1); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, precum și în toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonanțe de urgență, sintagmele "Registrul permanent de evidență a populației" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" și "dovada reședinței" cu sintagmele "Registrul național de evidență a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" și "dovada adresei de reședință"
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- introduce lit.c1) la alin.(6) al art.10
  L. nr.53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- introduce alin.(2) și (3) la art.27
  L. nr.54/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- aprobă O.U.G. nr. 83/2006
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.48 alin.(4)
  L. nr.252/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
- modifică art. 18 alin. (1) lit. h), art. 27 lit. b); introduce alin. (61) la art. 13, alin. (3) la art. 21, alin. (3) la art. 34, art. 471
  L. nr.243/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- modifică art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (2), art. 20, art. 27 alin. (1) lit. d); introduce art. 71, alin. (21) la art. 11; abrogă art. 18 alin. (1) lit. h)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 26 alin. (1), art. 29
Republicare: M.Of. nr. 719/12 oct. 2011
Modificată: O.U.G. nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 2 alin. (1) și (2), art. 3, art. 6, titlul cap. II, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 31, art. 32 alin. (2) partea introductivă, art. 33, art. 41 alin. (2), art. 43 lit.a) - c), art. 44, art. 48, art. 50; introduce alin. (4) la art. 2, art. 171, art. 172, alin. (4) la art. 27; abrogă art. 4, art. 5, art. 8, art. 21, art. 49
dispune republicarea
  L. nr.235/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
- modifică art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (3) lit. c) și g), art. 11 alin. (6) lit. b), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 15 alin. (3) lit. a), art. 16 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. f), art. 17 alin. (4), art. 17 alin. (5) lit. c), art. 171 alin. (1), art. 171 alin. (2) și (3), art. 172 alin. (2), (4) și (5), art. 172 alin. (6), art. 19 alin. (1) lit. h), art. 20 alin. (1) lit. d), art. 32 alin. (2) partea introductivă, art. 33; introduce lit. f) la art. 9 alin. (4), alin. (21) la art. 13, alin. (31) la art. 13, alin. (3) la art. 16, alin. (11) - (13) la art. 17, lit. e) la art. 17 alin. (5), alin. (51) la art. 17, alin. (11) la art. 171, alin. (51) la art. 172
  O.U.G. nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 34 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 22
  L. nr.14/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 34 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 34
  L. nr.162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 9 alin. (4) lit. c), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (3) si (31), art. 14 alin. (2) lit. a) si b), art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) partea introductivă, art. 17 alin. (3) - (5), art. 171alin. (1), (11) si (2), art. 172alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. k), art. 20 alin. (1) lit. a) si d), art. 20 alin. (2) si art. 33; introduce art. 121si alin. (4) la art. 16; abrogă art. 13 alin. (21), art. 17 alin. (11) - (13) si art. 17 alin. (51)
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 27 alin. (3) si art. 28 alin. (3)
  O.G. nr.12/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronică de identitate
- modifică art. 3 alin. (1) si (3), art. 6 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 11 alin. (3) partea introductivă, art. 121, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16 alin. (3) lit. a), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (5) lit. a) si c), art. 17 alin. (6), art. 171 alin. (1), (11) si (2), art. 18 alin. (2) si (3), art. 19 alin. (1) lit. b) si k), art. 19 alin. (2) partea introductivă, art. 19 alin. (2) lit. b) si c), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 22 alin. (1)- (3), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 41 alin. (3), art. 47 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 6, alin. (31) la art. 9, alin. (5) la art. 9, art. 111 si 112, art. 141 si 142, alin. (11) la art. 16, alin. (21) si (22) la art. 16, alin. (5) si (6) la art. 16, lit. b1) la art. 17 alin. (5), alin. (52) la art. 17, lit. c1) la art. 19 alin. (1), lit. e) la art. 20 alin. (1), alin. (11) la art. 23, alin. (4) la art. 23, alin. (3) si (4) la art. 29, alin. (11) si (12) la art. 32, alin. (11) la art. 33, art. 411; abrogă art. 6 alin. (5) si (6), art. 20 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.162/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români
- modifică art. 28 alin. (1) lit. c), art. 36, art. 39 alin. (1) si art. 43 lit. c); introduce alin. (11) la art. 14, alin. (4) - (7) la art. 28 si alin. (3) la art. 31
  L. nr.256/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români
- modifică art. 32 alin. (1); introduce alin. (13) la art. 32
  L. nr.8/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronică de identitate
- aprobă cu modificări O.G. nr. 12/2023; modifică art. 171 alin. (11)
  O.G. nr.9/2024 Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români
- modifică art. 20 alin. (1) lit. d), art. 28 alin. (1) lit. c) si e), art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (11)


Joi, 23 mai 2024, 09:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.