ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 12 iulie 2005
privind asigurarea calității educației
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.75 din 12 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.87/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 304/2005
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 20.07.2005
Publicare: M.Of. nr. 642/20 iul. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
la 3 luni de la intrarea în vigoare
  O.G. nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
la 3 luni de la intrarea în vigoare
Modifică: L. nr.84/1995 Legea învățământului
abrogă art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 și art. 148 alin. (1)
la 3 luni de la intrarea în vigoare
Trimitere la: L. nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor
  O.G. nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
  L. nr.196/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- prorogă, pentru o perioadă de 3 luni, termenul prevăzut la art. 19 alin. (5)
Aprobată cu modificări: L. nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art.2 lit.b), d) și f), art.3, art.4 alin.(2), art.5, art.7, art.8 partea introductivă a alin.(1), art.11, art.12, art.13 lit.f), art.14, art.15 alin.(1) lit.b), art.16, art.17 alin.(2) lit.e), f), h), i) și m), art.18 lit.a) și c), art.19, art.20, art.21, art.22 alin.(1), art.23, art.24 alin.(1) și (2), art.24 alin.(3) lit.a), b), d), e), f), h) și n), art.24 alin.(4) și (5), art.25, art.27 alin.(2) lit.b) și d), art.28, art.29, art.30 lit.a), e) și f), art.31 lit.a), c), f) și g), art.32, art.33, art.34, art.35, art.36 alin.(1) și (3), art.37, art.38, art.40; abrogă art.6, art.8 alin.(2) lit.e)
Modificată: O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 21 alin. (1) și art. 36
  L. nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art.36
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- abrogă art. 14 alin. (2)
  L. nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 16 alin. (2), art. 19 alin. (1)
  O.U.G. nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 1 alin. (2), art. 10 pct. A lit. b) și c), pct. B lit. c) și pct. C lit. c) și g), art. 11 alin. (3) și (5) lit. a), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (7) și (8), art. 27 alin. (1), art. 31 lit. c), art. 34; introduce alin. (3) la art. 7, lit. i) la art. 10 pct. C, alin. (21) la art. 11, alin. (3) la art. 17, art. 191; abrogă art. 19 alin. (1)-(6)
  O.U.G. nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- modifică art. 19 alin. (7) și (8), art. 191, art. 34 alin. (2)
  O.U.G. nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
- introduce alin. (81) la art. 191
  O.U.G. nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 19 alin. (8), art. 191 alin. (1)
  O.U.G. nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- modifică art. 17 alin. (3) și art. 34 alin. (2); introduce alin. (51) la art. 29 și alin. (4) și (5) la art. 34
  O.U.G. nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- modifică art. 24 alin. (1) și alin. (3) lit. h), art. 27 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 29 alin. (2); introduce lit. e1) la art. 24 alin. (3), alin. (21) - (26) și alin. (41) - (4_3) la art. 29, art. 291, 292, lit. c1) la art. 31, art. 311, art. 312, alin. (21) la art. 34 și alin. (11) și alin. (21) la art. 35
  L. nr.229/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. 75/2011 si modifică art. 17 alin. (3), art. 18 lit. a), art. 23 alin. (2) si (3), art. 35 alin. (2); introduce art. 101
  O.U.G. nr.22/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- modifică art. 11 alin. (5) lit. c), art. 191alin. (6); introduce alin. (11) la art. 11, lit. c) la art. 17 alin. (1), alin. (21) la art. 17, alin. (7) la art. 29
  L. nr.307/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 96/2016


Vineri, 03 februarie 2023, 22:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.