ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.75 din 12 iulie 2005
privind asigurarea calității educației
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.4.574/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sf. Iosif" din Adjudeni
  O. nr.4.575/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. I. Cantacuzino" din Constanța
  O. nr.4.576/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Motanul Încălțat" din Pitești
  O. nr.4.577/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal din localitatea Tălmaciu
  O. nr.4.578/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din Zalău
  O. nr.4.591/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grup Școlar Economic Administrativ "Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.4.590/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grup Școlar "Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.4.630/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
art. 29 alin. (3)
  O. nr.4.667/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sf. Ana" din Săbăoani
  O. nr.4.748/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic auto" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iași
  O. nr.4.749/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Eugen Nicoară" din Reghin
  O. nr.4.750/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "gimnazial" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Europeană București
  O. nr.4.751/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Luca" din Tulcea
  O. nr.4.752/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Privată "Casa Speranței" din Timișoara
  O. nr.4.753/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Samariteanul" din Petroșani
  O. nr.4.754/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Pinocchio" din Sighișoara
  O. nr.4.755/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Evanghelică din Oradea
  O. nr.4.756/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din Onești
  O. nr.4.757/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Ocrotirea" din Cluj-Napoca
  O. nr.5.135/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "mecanic", calificarea profesională "maistru mecanic", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Industrial de Petrol "Teleajen" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.136/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "bucătar", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar de Servicii "Sfântul Apostol Andrei" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.137/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "an de completare", domeniul "electronică și automatizări", calificarea profesională "electronist aparate și echipamente", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcții, instalații și lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcții", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Elie Radu" din municipiul Ploiești
  O. nr.5.138/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "organizator banqueting", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Mihail Cantacuzino" din localitatea Sinaia
  O. nr.5.239/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (abrogat)
art. 29 alin. (3)
  O. nr.5.471/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grup Școlar Postliceal "Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus" din Botoșani
  O. nr.5.497/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Italiană "Sfânta Ioana Antida" din Lugoj
  O. nr.5.498/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfinții Împărați Constantin și Elena" din București
  O. nr.5.499/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Girotondo" din Botoșani
  O. nr.5.803/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea modelelor diplomei de licență, diplomei de arhitect și suplimentului la diplomă
  O. nr.5.924/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcții, instalații și lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcții", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Constantin Istrati" din municipiul Câmpina
  O. nr.5.925/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Muntele de Foc" din localitatea Câmpenița
  O. nr.5.926/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Bethania" din municipiul Cluj-Napoca
  O. nr.3.891/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgoviște
  O. nr.6.687/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior (abrogat prin O. nr.4.945/2012)
art. 29 alin. (3)
  O. nr.3.124/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Primii Pași" din municipiul Timișoara
  O. nr.3.125/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Millennium" din municipiul Cluj-Napoca
  O. nr.3.126/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Sfântul losif din municipiul Alba lulia
  O. nr.3.127/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Surâsul Copiilor" din municipiul Blaj
  O. nr.3.132/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician construcții navale", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Anghel Saligny" din municipiul Tulcea
  O. nr.3.137/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "silvicultură", calificarea profesională "tehnician silvic", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Piatra-Neamț
  O. nr.3.138/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician activități comerciale", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Grigore Moisil" din municipiul Deva
  O. nr.3.140/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician tehnolog mecanic", nivelul de învățământ "liceal", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", nivelul de învățământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "frizer - coafor manichiurist - pedichiurist", domeniul "mecanică", calificarea profesională "strungar", din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Transilvania" din municipiul Brașov
  O. nr.3.381/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "SOS 'Satul Copiilor" din municipiul București
  O. nr.3.382/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Creștină Creativă "Pinochio" cu program prelungit din municipiul Târgu Mureș 29-30
  O. nr.3.386/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician în activități de comerț" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Agricol "Carol l" din municipiul Slatina
  O. nr.3.387/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerț", calificarea profesională "tehnician în activități de comerț" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Constantin Brâncuși" din municipiul Sfântu Gheorghe
  O. nr.3.383/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Sfântul Nicolae" din satul lugani
  O. nr.3.384/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Sfântul loan cel Nou de la Suceava" din municipiul Suceava
  O. nr.3.401/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Curcubeul" din localitatea Matca
  O. nr.3.407/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Junior" din municipiul lași
  O. nr.3.408/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Pitești
  O. nr.3.409/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Particulară "Ethos" din municipiul Craiova
  O. nr.3.392/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "protecția mediului"', calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecția calității mediului" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ștefan Bănulescu" din municipiul Călărași
  O. nr.3.393/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea'acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul'"mecanic", calificarea profesională "maistru mecanic", nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente periferice și birotică" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Târgu Jiu
  O. nr.3.394/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea'acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "construcții, instalații' și lucrări publfce", calificările profesionale "maistru' construcții civile, industriale și agricole" și "maistru instalator în construcții" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Lorin Sălagean" din municipiul Drobeta-Turnu Severin
  O. nr.3.395/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal" (școală de maiștri), domeniul "minier, petrol și' gaze", calificările profesionale "maistru miner" și "maistru electromecanic minier" din cadrul' unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dimltrie Leonida" din municipiul Petroșani
  O. nr.3.397/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "preșcolar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Școala cu clasele I-VIII "Sfântul Vasile" - structura'Școala cu clasele I-VIII "Ion Creangă" din municipiul Ploiești
  O. nr.3.398/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului privind acordarea acreditării pentru învățământ preuniversitar particular Liceul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Baia Mare
  O. nr.3.399/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Paintbrush" din localitatea Corbeanca
  O. nr.3.400/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Aricel" din localitatea Voluntari
  O. nr.3.413/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Disney" din municipiul București
  O. nr.3.414/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfânta Inimă a lui Isus" din municipiul Zalău
  O. nr.3.416/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretul si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
  O. nr.3.367/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unităților de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Țăndărică 1" din Cluj-Napoca, Grădinița "Țăndărică 2" din Cluj-Napoca, Grădinița "Țăndărică 3" din Cluj-Napoca și Grădinița "Țăndărică 4" din Cluj-Napoca de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Elf din Cluj-Napoca
  O. nr.3.380/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician transporturi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grup Școlar Tehnologic Câmpulung-Muscel din municipiul Câmpulung
  O. nr.3.410/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportu ui privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "gimnazial" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Mea din municipiul București
  O. nr.3363/2012 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.606/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Crinul" din municipiul Oradea
  O. nr.3388/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar "Ștefan cel Mare și Sfânt" din localitatea Vorona
  O. nr.3389/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica și igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "servicii", calificarea profesională "tehnician în activități de secretariat" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu Karpen" din municipiul Bacău
  O. nr.3391/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist", "asistent medical de farmacie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul București
  O. nr.3.364/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Paradis" din municipiul lași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Paradis" din municipiul lasi
  O. nr.3.365/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Arad de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Vasile Goldiș" din Arad
  O. nr.3.366/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Economic "Țara de Sus" din Vatra Dornei de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Țara de Sus" din Vatra Dornei


Vineri, 09 decembrie 2022, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.