LEGE nr.247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.247 din 19 iulie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 214/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 653/22 iul. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 955/27 oct. 2005 text
  M.Of. nr. 294/31 mar. 2006 text
  M.Of. nr. 381/6 iun. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare
  L. nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor
  O.U.G. nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
totodata, abrogă:
L. nr.66/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
Modifică: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- modifica art.11 alin. (2), art.18 alin. (3), art.24 alin. (2), art.27 alin. (2), art.92 alin. (3); introduce alin. (21) la art.11, alin. (21) la art.23, alin. (11) la art.24, alin. (21), (22) si (41) la art. 27, alin.(3) la art.52, art.1101, art.1102, art.1103; abroga art.60, art.92 alin. (5), art.108, art.109
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
- abroga la 1 iulie 2005 dispozitiile referitoare la directorii economici din art. 135
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
dispune republicarea
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
- modifica art. III alin. (1) partea introductiva si lit a), art.III alin. (2); introduce alin. (11), (21) - (24) la art. III
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifica art. 28 lit.a)
  O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
- modifica art.6 alin. (1), (2) si (5), art.7, art.8; abroga art.1 - 5
dispune republicarea
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
- modifica art.1, art.2 alin. (1), art.3 alin. (2), art.4 alin. (1) si (2), art.6 alin. (11), (12) si (2), art.7, art.8, art.9 alin. (1) si (3), art.12 alin. (1), art.13, art. 22, art.24 alin. (1) - (5), art.25 alin. (1) si (3), art.26 alin. (1) - (3), art.27, art.28, art.29 alin. (1) si (2), art.30, art.31, art.33, art.35, art.36, art.37, art.40; introduce alin. (11) - (19) la art.4, alin. (13), (14), (21) si (22) la art.6, alin. (11), (122) la art. 23, alin. (11) - (14) si alin. (6) la art. 24, alin. (31) la art.26, alin. (32) la art.29, art.42; abroga art.61, art.15, art.19, art.20, art.24 alin. (31) si (32), art.291 alin. (4), art.39
dispune republicarea
  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
dispune republicarea
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifica art.1 alin. (1) si (2), art.2 alin. (1) lit. a), c) si d), art.4 alin. (1) si (2), art.5, art.6 alin. (1), art.8, art.10 alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), art.11 alin. (1), (2), (3), (5), (6), (8), art.12 alin. (1), art.13 alin. (2), art.14 alin. (1), art.16 alin. (1) - (4), art.17 alin. (1), art.18 lit.d), art.19 alin. (2), (3), art.20 alin. (1), (3), art.22, art.23 alin. (6), art.24 alin. (1), art.27 alin. (1), art.27 alin. (2), art.27 alin. (3) teza a II-a, art.32 alin. (1), (3), (4), art.33 alin. (1), art.41; introduce alin. (21) la art.1, lit. d1) la art.2 alin. (1), alin. (4) la art.4, alin. (3) si (4) la art.6, alin. (3) si (4) la art.7, alin. (3) si (4) la art.8, alin. (31) si (32) la art.10, art.181, alin. (41) la art.19, alin. (21) la art.20, alin. (41) la art.20, art.221, alin. (41) la art. 23, alin. (11), (31) si (32) la art.24, alin. (11) la art.27, alin. (3) la art.44, art.451, art.452, art.453, alin. (11) la art.48, anexa nr.2; abroga art.9 alin. (2), art. 10 alin. (9), art.11 alin. (9), art.12 alin. (2) - (4), art.14 alin. (2), art.16 alin. (5), art.18 lit.c), art.20 alin. (4), art.24 alin. (2) - (3) si (6) - (8), art.27 alin. (4), art.28, art.29, art.30, art.32 alin. (7) - (8), art.33 alin. (2), art.34 - 40 anexa se renumeroteaza si devine anexa nr.1
dispune republicarea
  H.G. nr.1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.890/2005)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- modifica art.11 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 11; abroga art.8, art.9 înlocuieste în cuprinsul ordonantei denumirea de " procuror consilier" cu cea de " consilier"
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
- înlocuieste în cuprinsul ordonantei denumirea de " procuror consilier" cu cea de " consilier"
  O.U.G. nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
- abroga din Titlul II art. III, art. VI alin. (1) - (4)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifica art.258 alin. (6), art.295 alin. (1); introduce art.671, pct. 12, 13 si 14 la art. 250 alin. (1), alin. (21) la art.250, lit. o), p) si r) la art. 257, alin. (7) si (8) la art.258
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
dispune republicarea
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
dispune republicarea
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifica art. 10 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 10; abroga art.8
Functie pasiva:
Referită de: D.C.C. nr.419/2005 asupra modului în care Parlamentul României a pus de acord prevederile Legii privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente cu Decizia Curții Constituționale nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005
Promulgată: D. nr.645/2005 pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Modificată: O.U.G. nr.127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Referită de: H.G. nr.1.095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Rectificare: M.Of. nr. 955/27 oct. 2005 text
Modificată: O.U.G. nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
- modifică titlul I art. III și art. V alin. (1), titlul VII art. 16 alin. (9) și anexa; introduce lit. e) și f) la alin. (2) al art. 9 din titlul VII, alin. (61) - (65) la art. 16 din titlul VII
Rectificare: M.Of. nr. 294/31 mar. 2006 text
Modificată: O.U.G. nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
data prevăzută la art. III din titlul XVI se amână până la 1 ianuarie 2008
  O.U.G. nr.114/2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică titlul XI art.4, art.8, art.17 alin.(2); introduce alin.(2) la art.1 din titlul XI, alin.(2) la art.12 din titlul XI
Rectificare: M.Of. nr. 381/6 iun. 2007
Modificată: L. nr.163/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art 6, art. 8 și art. 17 alin. (2) din Titlul XI "Renta viageră agricolă"
  O.U.G. nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
- Titlul VII se modifică și se completează după cum urmează: modifică art.2, art.3 lit.a) și g), art.5 alin.(1) lit.a) și c), art.6 alin.(1), art.7, art.9 alin.(1) lit.f), alin.(2) lit.a), b) și d), art.11, art.12, art.13 alin.(2), art.14 alin.(2), art.16 alin.(2), art.18, art.19, anexa; introduce alin.(4) și (5) la art.1, lit.h), i) și j) la art.3, alin.(3) la art.5, art.71, alin.(3) la art.9, art.91 și 92, alin.(2) și (3) la art.10, art.101, art.121, art.131, art.141, alin.(21) și alin. (22) la art.16, cap.V1 cu art. 181-189, cap.VI1 cu art. 201
  O.U.G. nr.93/2007 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- introduce alin.(11) la art. 71; abrogă art.1 alin.(4), art.1 alin.(5), art.9 alin.(2) lit. a) pct.(iii), art.9 alin.(2) lit. b) pct.(ii)
  O.U.G. nr.118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- introduce art. 142 la titlul VII
  O.U.G. nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- prorogă, până la data de 1 ianuarie 2009, termenul de aplicare a disp. art.III din titlul XVI
  L. nr.77/2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- introduce alin. (2) la art. 9 al titlului XI
  O.U.G. nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. 141 alin. (4) de la Titlul VII; introduce alin. (5) și (6) la art.141 de la Titlul VII
Vezi si: D.C.C. nr.830/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 60 din titlul I
Modificată: O.U.G. nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene
- prorogă, până la data de 1 ianuarie 2010, termenul prevăzut la art. III din titlul XVI
  O.U.G. nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică titlul XI art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 17 alin. (2); introduce alin. (2) la art. 3 și alin. (2) la art. 11 din titlul XI; abrogă art. 13 din titlul XI
Vezi si: D.C.C. nr.1.352/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. III din titlul II
Modificată: O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 15 lit. d) din Titlul VII
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- termenul prevăzut la art. III din titlul XVI de la care se aplică dispoz. art. 13 din L. nr. 304/2004 se prorogă până la data de 1 ian. 2011
  O.U.G. nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- introduce art. 19 la titlul XI
  O.U.G. nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- se suspendă, pe o perioadă de 2 ani, emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII „Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv"
  L. nr.142/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
- modifică titlul VII art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 71 alin. (5), art. 91 alin. (7) lit. b), art. 12 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 141 alin. (4), art. 187 alin. (1); introduce alin. (8) - (10) la art. 92 al titlului VII, alin. (41) la art. 12 al titlului VII; abrogă art. 7 alin. (3) și art. 121 alin. (4) din titlul VII
  O.U.G. nr.91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
- abrogă art. 9 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) din titlul VII
  O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
- termenul prevăzut la art. III din titlul XVI se prorogă până la 1 ianuarie 2012
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul X
  O.U.G. nr.106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
- modifică art. 6 și 8 din titlul XI
  O.U.G. nr.120/2011 privind prorogarea unor termene
- prorogă termenul de la art. III din titlul XVI până la 1 iulie 2012
  L. nr.302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. 11 alin. (1) din cap. II al titlului VII
  O.U.G. nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- suspendă, pe o perioadă de 6 luni, emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum și procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despăgubiri, prevăzute de titlul VII „Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv"
  O.U.G. nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- prorogă până la data de 1 iulie 2013 termenul prevăzut la art. III din titlul XVI
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 15 lit. f) din cap. IV al titlului VII
dispune republicarea
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 20 alin. (1) din titlul VII
  L. nr.54/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 120/2011
  L. nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. II alin. (1) din titlul VI; abrogă art. 13, 14, 141, 142, art. 15 lit. a) - d) și lit. f), art. 16, 17, 18, 181 - 189, art. 22 din titlul VII
  L. nr.337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- modifică cap.II art. 11 alin. (1)
  L. nr.10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3) lit. e) și lit. k), la Titlul VII cap. II art. 101 ; introduce lit. e1 ), e2 ) și lit. l) la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3); abrogă la titlul VII cap. II art. 8, la titlul VII cap. II art. 9 alin. (2), la titlul VII cap. II art. 91 alin. (4)-(7), la titlul VII cap. II art. 10 alin. (1)-(3), la titlul VII cap. II art. 12 alin. (2)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 5 alin. (1) lit. b)
  L. nr.89/2017 pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- introduce alin.(4) la art. 9 al titlului XI
  L. nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020), abrogă art. 6 alin. (1), art. 7, art. 71, art. 9, art. 91, art. 92 alin. (8)—(10), art. 12 alin. (3), (4), (41), (5) și (9) și art. 201 din titlul VII
Vezi si: D.C.C. nr.597/2020 DECIZIA nr. 597 din 15 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente
- soluția legislativă cuprinsă în art. 181 alin. (4) din titlul VII care condiționează însuși dreptul la despăgubiri al deținătorilor de titluri de despăgubire de exercitarea dreptului de opțiune pentru o anumită modalitate de despăgubire


Duminică, 21 iulie 2024, 14:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.