LEGE nr.247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.663/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, art. III cuprins în titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. VI alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
art. III cuprins în titlul II al Legii
  D.C.C. nr.139/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.755/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și a prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, "prin care se prelungește termenul de depunere a cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, nu și termenul pentru depunerea notificărilor la Legea nr. 10/2001"
  D.C.C. nr.48/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III din titlul I
  D.C.C. nr.111/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  D.C.C. nr.179/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I punctul 39 cuprins în titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I punctul 39 cuprins în titlul VI
  D.C.C. nr.296/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  D.C.C. nr.513/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I punctul 39 cuprins în Titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I punctul 39 cuprins în Titlul VI
  D.C.C. nr.791/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Titlul I
  D.C.C. nr.975/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
titlul I
  D.C.C. nr.1.179/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 și ale art. 3 din Titlul X ”Circulația juridică a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 3 din titlul X
  D.C.C. nr.1.180/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
titlul VII
  D.C.C. nr.1.209/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III din titlul II
  D.C.C. nr.1.224/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil și ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 3
  D.C.C. nr.1/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. II alin. (1) din titlul I
  D.C.C. nr.130/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 4 alin. (5) din titlul XIII
  D.C.C. nr.290/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III al titlului II din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III al titlului II
  D.C.C. nr.416/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.415/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
titlul I
  D.C.C. nr.534/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III din titlul I
  D.C.C. nr.578/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 37 teza a treia din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 37 teza a treia din titlul VI
  D.C.C. nr.699/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) al titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (2) al titlului X
  D.C.C. nr.714/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.801/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) și ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 13 alin. (1) și ale art. 16 din titlul VII
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.830/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 60 din titlul I
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.210/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 16-20 din titlul VII
  D.C.C. nr.1.342/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.352/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. III din titlul II
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.21/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.5/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv - din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
  D.C.C. nr.93/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului unic din titlul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, a art. 2 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. unic din titlul V, art. 4 alin. (5) din titlul XIII
  D.C.C. nr.141/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 16-20 din titlul VII
  D.C.C. nr.293/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II și art. IV din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. II și art. IV din titlul III
  D.C.C. nr.431/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 16 alin. (1) și (2) din titlul VII
  D.C.C. nr.463/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.690/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din titlul XV din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. II alin. (1) din titlul XV
  D.C.C. nr.1.046/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.1.053/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. I pct. 13 din titlul I
  D.C.C. nr.1.241/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- titlul VII
  D.C.C. nr.1.247/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 15 și 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 1101 alin. (1) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. I pct. 15 și 16 din titlul IV
  D.C.C. nr.1.250/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III din titlul I
  D.C.C. nr.1.232/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.1.281/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (9) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 16 alin. (9) din titlul VII
  D.C.C. nr.1.303/2009 referitoare la excepția de neconstitu ționalitate a prevederilor art. I pct. 67 și 68 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 67 și 68 din titlul I
  D.C.C. nr.1.313/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 15 și 16 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 1101 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. I pct. 15 și 16 din titlul IV
  D.C.C. nr.1.392/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.1.697/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, art. 18 alin. (3) și art. 116 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 5 alin. (1) din titlul XIII
  D.C.C. nr.1.698/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.337/2010 DECIZIA nr. 337 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a celor ale art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005, astfel cum a fost modificat prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2005
- art. III al titlului VI
  D.C.C. nr.460/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 1073, art. 1075 și art. 1077 din Codul civil
art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.581/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, precum și a celor ale art. 2 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 2 din titlul X
  D.C.C. nr.656/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 4 alin. (1) lit. a) din titlul XIII
  D.C.C. nr.634/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a celor ale art. 3 din titlul X și ale art. III din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 3 din titlul X, art. III din titlul VI
  D.C.C. nr.724/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 al cap. I și art. 181 alin. (3) al cap. V1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 1 al cap. I și art. 181 alin. (3) al cap. V1 din titlul VII
  D.C.C. nr.878/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.1.032/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din titlul I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. III din titlul I
  D.C.C. nr.1.034/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 teza a doua, art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 3021 lit. d) din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și a celor ale art. 39 alin. (1) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.144/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X "Circulația juridică a terenurilor" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.199/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (5), (6) și (7) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 16 alin. (5), (6) și (7) din titlul VII
  D.C.C. nr.220/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 182 lit. a) și c) din titlul VII intitulat "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 182 lit. a) și c) din titlul VII
  D.C.C. nr.271/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.304/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare"
  D.C.C. nr.614/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 116 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, și a celor ale art. 5803 din Codul de procedură civilă
- art. 5 alin. (3) din Titlul XIII
  D.C.C. nr.701/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a celor ale art. 969 și art. 1073-1077 din Codul civil
- art. 5 alin. (2) și art. 6 din titlul X
  D.C.C. nr.773/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 și art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 5 alin. (1) din titlul XIII
  D.C.C. nr.830/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 21
  D.C.C. nr.979/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale art. 376 alin. 1 și ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.983/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale art. 305 din Codul de procedură civilă
- art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  D.C.C. nr.1.115/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X "Circulația juridică a terenurilor" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 5 alin. (2) din titlul X
  D.C.C. nr.1.105/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 46 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. I pct. 46 din titlul I
  D.C.C. nr.742/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 182 lit. a) din titlul VII intitulat "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a celor ale art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 182 lit. a) din titlul VII
  D.C.C. nr.1.082/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) teza finală din cadrul titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 19 alin. (1) teza finală din cadrul titlului VII
  D.C.C. nr.202/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 14 noiembrie 2011
- titlul VII
  D.C.C. nr.212/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a dispozițiilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate fn mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum și ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865
- titlul VII
  D.C.C. nr.286/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
- art.a - art. 9 alin. (2) lit. a) cuprins în titlul VII 1 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.466/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII intitulat "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 14 noiembrie 2011
- titlul VII
  D.C.C. nr.491/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 14 noiembrie 2011
- titlul VII
  D.C.C. nr.19/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 14 noiembrie 2011
- titlul VII
  D.C.C. nr.394/2014 DECIZIA nr. 394 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 187 alin. (1) teza a doua din capitolul V1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 187 alin. (1) teza a doua din capitolul VI al titlului VII
  D.C.C. nr.405/2014 DECIZIA nr. 405 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 20 din titlul VII
  D.C.C. nr.499/2014 DECIZIA nr. 499 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 20 din Titlul VII
  D.C.C. nr.548/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V alin. (1) și (2) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. V alin. (1) și (2) din titlul I
  D.C.C. nr.716/2014 DECIZIA nr. 716 din 9 decembrie 2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 20 din Titlul VII
  D.C.C. nr.767/2014 DECIZIA nr. 767 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a dispozițiilor art. 20 din capitolul VI al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 20 din capitolul VI al titlului VII
  D.C.C. nr.584/2016 DECIZIA nr. 584 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. III din titlul I
  D.C.C. nr.395/2018 DECIZIA nr. 395 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 53 alin. (2) și art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.597/2020 DECIZIA nr. 597 din 15 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente
- soluția legislativă cuprinsă în art. 181 alin. (4) din titlul VII care condiționează însuși dreptul la despăgubiri al deținătorilor de titluri de despăgubire de exercitarea dreptului de opțiune pentru o anumită modalitate de despăgubire


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 22:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.