LEGE nr.247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
art. IV din titlul VI
  H.C.S.M. nr.283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor (abrogat prin H.C.S.M. nr.320/2006)
art. IV alin. (2) din titlul XVII
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
art. 14 alin. (1) din titlul VII
  Decizie nr.464/2005 pentru numirea domnului Teodor Cătălin Nicolescu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  Decizie nr.209/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  Decizie nr.242/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  Decizie nr.272/2010 privind revocarea din funcția de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Horia Georgescu și pentru numirea în această funcție a doamnei Oana Vasilescu în cadrul aceleiași comisii
  O. nr.33/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 18 din titlul XI
  O. nr.39/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale si al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005
art. 18 din titlul XI
  Decizie nr.82/2012 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor


Duminică, 03 decembrie 2023, 15:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.