LEGE nr.247 din 19 iulie 2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Fisa actului

Trimitere de la:
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  O. nr.M.18/2011 al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
  O.U.G. nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
  O. nr.785/2011 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 (abrogat prin O. nr.700/2014)


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 22:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.