ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.109 din 14 iulie 2005
privind transporturile rutiere
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.109 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.102/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 335/2005
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 655/22 iul. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere
totodata, abrogă:
L. nr.105/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere
O.U.G. nr.170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
L. nr.106/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
O.G. nr.46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
L. nr.397/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
O.G. nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
L. nr.21/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
Trimitere la: L. nr.31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
  L. nr.101/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, incheiat la Geneva la 1 iulie 1970
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.439/2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
  O.G. nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri
  L. nr.47/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri
  L. nr.466/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  L. nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.102/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 partea introductivă și lit. c)-h), art. 3 alin. (1), art. 4 lit. A lit. b), art. 4 lit. B lit. a) pct. 1, art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 9, art. 11, art. 12 partea introductivă și lit. a) și f), art. 13, art. 14, art. 17 alin. (1), art. 18-22, art. 23 alin. (1), art. 24-39, art. 40 alin. (1), (3) și (4), art. 43-48, titlul cap. VII, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1) și (2), art. 51-53, art. 54-60, titlul cap. X, art. 61 alin. (1) și (2), art. 62, art. 66, art. 69, art. 70; introduce art. 21, art. 81, art. 82, art. 34_1, art. 342, art. 351, art. 352, art. 381, art. 391, art. 392, secțiunea 1 cu art. 481 și secțiunea a 2-a cu art. 482 - 489 la cap. VII înaintea art. 49, secțiunea a 3-a la cap. VII, secțiunea a 4-a, cu art. 531 și 532, după art. 53 la cap. VII, cap. VII1 cu art. 533-5313, art. 551, art. 561, art. 562, art. 571-574 la cap. X înaintea art. 58, art. 591, alin. (4) la art. 61, art. 641 și 642 la cap. XI înaintea art. 65, art. 691, art. 692
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- prorogă, până la data de 21 martie 2007, termenul de aplicare a disp. art. 70 alin. (2)
  O.G. nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 18 alin. (2), art. 71 alin. (1); introduce art. 121, alin. (21)-(25) la art. 18, art. 501, art. 502, alin. (4) și (5) la art. 65, art. 651
  L. nr.42/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.45/2007 și modifică art.121, art.18 alin.(21), (22) și (25), art.502, art.65 alin.(4); introduce art.393; abrogă art.501
dispune republicarea
  O.U.G. nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 9, 16, 18, 34 și 40, art. 12, art. 121, art. 13, art. 15, art. 16, art. 19 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (2), art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (5), art. 342 alin. (1) și (3), art. 36, art. 391, art. 45, art. 482, art. 5313 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 572 lit. b), art. 574 alin. (1) lit. a), art. 58 lit. ț), art. 59 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b); introduce pct. 161 și 351 la art. 3 alin. (1), alin. (2) la art. 11, alin. (4) la art. 19, alin. (3) la art. 25, art. 261, art. 281, alin. (5) la art. 40, secțiunea 21 la cap. VII, cu art. 4810-4814, art. 552, art. 553, alin. (3) la art. 574, lit. aa)- ai) la art. 58 după lit. z), alin. (41) la art. 59; abrogă art. 3 alin. (1) pct. 27, art. 34 alin. (4), art. 38 alin. (2), art. 487, art. 5311, art. 574 alin. (2) lit. a), art. 62 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 40 și 48, art. 45 alin. (3)
  L. nr.218/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 74/2008 și modifică art. 3 alin. (1) pct. 8, 9, 16, 161, 18, 34, 40 și 48, art. 12 pct. 1 lit. a) și e) și pct. 2 lit. a), art. 121, art. 16 alin. (2), art. 34 alin. (4) și alin. (5), art. 342 alin. (1) și (3), art. 45, art. 482, art. 562, art. 573 alin. (2), art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai), art. 59 alin. (1) lit. a) și b), art. 62; introduce pct. 461 la art. 3 alin. (1), art. 4810, art. 4811, secțiunea 21, cu art. 4812-4814, la cap. VII, alin. (41)-(43) la art. 59; abrogă art. 3 alin. (1) pct. 351, art. 29, art. 552, art. 553, art. 58 lit. f) și h)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- modifică art. 4813 alin. (1), art. 4814 alin. (4), art. 62 alin. (2) și (3); introduce alin. (5) la art. 4813, lit. g) la art. 572, alin. (11) la art. 574, alin. (11) la art. 62; abrogă art. 62 alin. (4)
  L. nr.168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 34/2010 și modifică art. 62 alin. (2) și (3); introduce lit. g) la art. 572, alin. (11) la art. 62, alin. (5)-(8) la art. 62
  O.G. nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 35 și 42, art. 81 partea introductivă și lit. b), art. 82, art. 19 alin. (3), art. 20 alin. (2), art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 34 alin. (4), art. 381 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 45 alin. (4), art. 48, art. 482, art. 574 alin. (1) lit. a), art. 59 alin. (1); introduce pct. 162-164 și pct. 211 la art. 3 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 10, art. 161, art. 311, art. 371, art. 382, alin. (21)-(23) la art. 40, art. 491, alin. (31) la art. 561, alin. (6) la art. 561, lit. a1) la art. 572, lit. aj), ak), al) și am) la art. 58, art. 611, art. 621; abrogă art. 40 alin. (4) și (5)
dispune republicarea
  O.G. nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- modifică art. 59 alin. (3) lit. a); introduce art. 343, lit. s1) la art. 58
  O.G. nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- modifică art. 56 alin. (1), art. 561 alin. (6), art. 57, art. 59 alin. (1) lit. b), art. 621; introduce lit. an) și ao) la art. 58, art. 622
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 533
  L. nr.161/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 5/2011 și modifică art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (2), art. 58 lit. an), art. 62 alin. (1); introduce lit. c1) la art. 59 alin. (1), alin. (21) la art. 62
Abrogată: O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Vezi si: D.C.C. nr.494/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 lit. ad) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
art. 58 lit. ad)
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 și modifică art. 343
Modificată: L. nr.156/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
- respinge O.G. nr. 27/2010


Luni, 27 martie 2023, 17:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.