LEGE nr.246 din 18 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătățească condițiile de viață în special pentru grupurile dezavantajate din localitățile miniere
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  O. nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (abrogat prin O. nr.668/2011)
  L. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
  H. nr.2.018/2011 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007


Duminică, 14 aprilie 2024, 13:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.