HOTĂRÂRE nr.812 din 14 iulie 2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, atribuțiile și finanțarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.812 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 724/10 aug. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
art. 30 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
  L. nr.8/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.300/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, atribuțiile și finanțarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
- introduce alin. (3)-(6) la art. 3, alin. (3) la art. 5, art. 51
  H.G. nr.708/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, atribuțiile și finanțarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
- modifică art. 2, art. 3 alin. (1), (2) și (5), art. 51 alin. (3), art. 6, art. 7, art. 9 alin. (3), anexa
  H.G. nr.1.012/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și atribuțiile și finanțarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
- modifică art. 3 alin. (1), anexa
Abrogat: L. nr.188/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- De la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II alin. (1)


Joi, 09 februarie 2023, 11:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.