HOTĂRÂRE nr.911 din 11 august 2005
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.911 din 11 august 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 785/30 aug. 2005
Temei legal:
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art. 5
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.333/2004 pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
Modifică: H.G. nr.382/2005 privind introducerea specificațiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea țesutului de origine animală (abrogat prin H.G. nr.651/2013)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6, anexa
Trimitere la: O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
  L. nr.178/2000 privind produsele cosmetice (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.285/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante
  L. nr.336/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  H.G. nr.497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin H.G. nr.982/2007)
  H.G. nr.798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (abrogat prin O.U.G. nr.137/2022)
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
  H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active (abrogat prin H.G. nr.55/2009)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.466/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
- modifică art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 31 alin. (1), art. 67 alin. (2), anexa nr. 7; introduce art. 671 și 672
Abrogat: H.G. nr.54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale
- la 21 martie 2010


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 00:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.