HOTĂRÂRE nr.954 din 18 august 2005
privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.954 din 18 august 2005
Emitent: Guvern
În vigoare: intră în vigoare pe data de 1 octombrie 2006
Publicare: M.Of. nr. 805/5 sep. 2005 text
Temei legal:
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
art. 63 lit. d) și f)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.357/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor
  H.G. nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor
  O. nr.236/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine și porcine (abrogat prin O. nr.61/2006)
  O. nr.71/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din țări terțe (abrogat prin O. nr.206/2006)
  L. nr.150/2004 privind siguranța alimentelor
  L. nr.412/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor
  O. nr.147/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală
  H.G. nr.955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman


Marți, 28 martie 2023, 14:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.