ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.123 din 1 septembrie 2005
pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.123 din 1 septembrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.329/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 505/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 19.09.2005
Publicare: M.Of. nr. 843/19 sep. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 7 partea introductivă, art. 13 lit. a), art. 14, art. 144 alin. (3), art. 14 5, art. 15 alin. (1), art. 151, art. 33 alin. (2) lit. e), art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 56 alin. (5), art. 66, art. 70 alin. (1), art. 98 alin. (1) lit. b) și g), art. 98 alin. (2) și (3), art. 102, art. 103 alin. (1), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 106, art. 1064, art. 107, art. 1071, art. 1072 alin. (1) lit. c), art. 112, art. 113 lit. b), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 121 alin. (1)-(4), art. 1232 alin. (1) și (2), art. 1251 lit. c), art. 1291, art. 130 alin. (1) lit. a), b), h) și i), art. 131 alin. (1)-(3), art. 1311 alin. (2)-(4), art. 1312 alin. (1)-(7) și (9), art. 1313, art. 133, art. 134 alin. (2), art. 1341 alin. (1) lit. c), art. 137, art. 138, art. 1382 alin. (4), art. 1383, art. 1384 alin. (1) și (2), art. 1385 alin. (2) și (4), art. 139, art. 1392, art. 1394, art. 1395, art. 1396, art. 1397, art. 1398, art. 1399, art. 140, art. 143, art. 145, art. 146, art. 147, art. 1471, art. 149 alin. (2);introduce alin. (5) la art. 144, alin. (3) la art. 65, alin. (2) la art. 73, alin. (4) la art. 98, alin. (3) la art. 117, alin. (5) la art. 1223, alin. (10) la art. 1312, alin. (3) la art. 134, alin. (5) la art. 1385, art. 1387 la secț. a II-a a cap. III, art. 1411, art. 1511 și art. 1512; abrogă art. 7 lit. j), art. 1072 alin. (2), art. 1211 alin. (2), art. 1393
dispune republicarea
  O.G. nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
abrogă art. 6 alin. (1)
  O.G. nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
abrogă art. 3 alin. (2)
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
abrogă art. 96 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme
abrogă art. 4
  H.G. nr.144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepția autorilor muzicii
abrogă art. 4
  H.G. nr.7/2004 privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat sau constând în accesul condiționat
abrogă art. 5 și 6
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.329/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art.I pct.4, pct.5, pct.6, pct.7, pct.8, pct.9, pct.10, pct.12, pct.13, pct.14, pct.15, pct.16, pct.20, pct.21, pct.22, pct.26, pct.29, pct.30, pct.31, pct.34, pct.36, pct.38, pct.40, pct.41, pct.42, pct.43, pct.44, pct.46, pct.47, pct.50, pct.51, pct.52, pct.55, pct.58, pct.60, pct.61, pct.62, pct.63, pct.65, pct.67, pct.68, pct.69, pct.70, pct.71, pct.72, pct.73, pct.74, pct.76, art.III și art.V; introduce la art.I, 3 pct. înaintea pct.1, pct.91 - 98, pct.121, pct.151, pct.161 - 164, pct.191, pct.201 - 204, pct.211, pct.271, pct.311, pct.391 și 392, pct.421 și 422, pct.731, pct.781


Vineri, 27 ianuarie 2023, 07:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.