HOTĂRÂRE nr.956 din 18 august 2005
privind plasarea pe piață a produselor biocide
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.956 din 18 august 2005
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 852/21 sep. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
art.15 lit. m)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.148/2000 privind publicitatea
  L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
  L. nr.178/2000 privind produsele cosmetice (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  H.G. nr.63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum și inspecția și verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanțelor chimice
  O. nr.117/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman (abrogat prin O. nr.1.030/2009)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  O. nr.227/2002 al ministrului industriei și resurselor privind inventarul european al substanțelor existente puse pe piață - IESCE
  O. nr.438/2002 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
  O. nr.396/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al ministrului apelor și protecției mediului privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conținând anumite substanțe active
  H.G. nr.1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  O. nr.508/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii
  H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
  H.G. nr.347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.662/2011)
  O. nr.4/2004 al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea și utilizarea produselor medicinale veterinare și a altor produse de uz veterinar (abrogat prin O. nr.56/2016)
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  L. nr.150/2004 privind siguranța alimentelor
  H.G. nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.173/2005 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin O. nr.1.811/2006)
  H.G. nr.584/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
- modifică art. 85 alin. (2)
  O. nr.1.811/2006 al ministrului sănătății publice privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2005 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide
- abrogă O. nr. 1173/2005
  H.G. nr.545/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide
- modifică art. 2, art. 8, art. 9 lit. c), art. 10 lit a) și b), art. 73, cap. XIX, art. 85 alin. (3), art. 92; introduce art. 321, art. 691; abrogă art. 7, art. 14 alin. (2) și (3), art. 85 alin. (1) și (2), art. 86, art. 87, art. 88 alin. (1)-(3), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), anexele nr. 1, 3, 4 și 5; în cuprinsul hotărârii "Lista substanțelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componența produselor biocide” se completează cu următorul text: „prevazută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare”, „Lista substanțelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componența produselor biocide cu risc scăzut” se completează cu următorul text: „prevăzută în anexa nr. IA la Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare”, "Lista substanțelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană” se completează cu următorul text: „prevazută în anexa nr. IB la Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare”
dispune republicarea
  H.G. nr.54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale (abrogat prin O.U.G. nr.46/2021)
- modifică art. 8 lit. b)
  H.G. nr.933/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
- modifică art. 12, art. 14 alin. (4), art. 45 partea introductivă și lit. c.1), art. 46 partea introductivă și lit. c.1), art. 77 lit. e), art. 78 alin. (4), art. 92 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 92; abrogă art. 6 alin. (2)
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.