HOTĂRÂRE nr.500 din 5 august 1994
privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.500/1994

reevaluare
a imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.500/1994

Bunuri
imobilizări corporale ale societăților comerciale cu capital de stat
reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.983/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

Imobilizări corporale
reevaluare la societăți comerciale și regii autonome
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000

Instituții publice
mijloace fixe
H.G. nr.26/1992
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001

Mijloace fixe
reevaluare, imobilizări corporale
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000

Patrimoniu
contabilitate, înregistrare, reevaluare,
L. nr.82/1991
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.424/2001


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.