ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.139 din 5 octombrie 2005
privind administrarea pădurilor din România

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.139 din 5 octombrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.38/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 601/2005
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 243/23 mar. 2005
  M.Of. nr. 939/20 oct. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
- abrogă art. 2 și art. 66 alin. 3
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
abrogă art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia și a patra
  H.G. nr.997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea și funcționarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și a celor proprietate privată
abrogă art. 5-7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea și funcționarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și a celor proprietate privată
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
- modifică art. 35
  O.U.G. nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
abrogă art. I, II și II1
  O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
abrogă art. 14-17
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- modifică art. 4 alin. (1), art. 17; introduce alin. (3) la art. 8
Modificată: O.U.G. nr.26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- modifică art.7
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
- abrogă art. 1-9, art. 11-16 și art. 18


Vineri, 21 iunie 2024, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.