HOTĂRÂRE nr.28 din 24 octombrie 2005
privind Regulamentul Senatului
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.28 din 24 octombrie 2005
Emitent: Senat
Publicare: M.Of. nr. 948/25 oct. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 152/29 feb. 2016
  M.Of. nr. 387/20 mai. 2016
  M.Of. nr. 72/25 ian. 2018
  M.Of. nr. 992/23 noi. 2018
  M.Of. nr. 990/27 oct. 2020
  M.Of. nr. 417/21 apr. 2021
Publicare: M.Of. nr. 513/18 mai. 2021
Republicare: M.Of. nr. 1176/8 dec. 2022
  M.Of. nr. 948/19 oct. 2023
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: H.S. nr.16/1993 privind Regulamentul Senatului
totodata, încetează aplicabilitatea:
H.S. nr.11/1994 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
H.S. nr.18/1996 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
H.S. nr.4/1997 pentru modificarea și completarea unor reglementari cu privire la structura organizatorica a aparatului Senatului
H.S. nr.6/1999 pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
H.S. nr.5/2001 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
H.S. nr.23/2001 pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
H.S. nr.15/2002 pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
H.S. nr.10/2003 privind completarea art. 56 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare
H.S. nr.20/2003 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, republicat
H.S. nr.61/2004 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare
  R./1993 REGULAMENTUL Senatului
Functie pasiva:
Vezi si: D.C.C. nr.601/2005 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 4 alin. (5), art. 12 alin. (1), art. 30 alin. (1) și (2), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 121 alin. (1) și ale art. 170 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea nr. 28 din 24 octombrie 2005
constată că sunt neconstituționale prevederile art.30 alin.(1) și (2), art.32 alin.(1) și art.170 alin.(2)
Modificat: D.C.C. nr.317/2006 privind constituționalitatea unor dispoziții din Regulamentul Senatului
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 5 alin. (2), în măsura în care se referă la nr. membrilor partidelor, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau alianțelor electorale, iar nu la configurația politică rezultată din alegeri, conform art. 64 alin. (5) din Const., art. 45 alin. (1), în măsura în care atribuie liderului de grup, iar nu grupului parlamentar, dreptul de a face propuneri privitoare la înlocuirea unui membru dintr-o comisie parlamentară, art. 67 lit. d), art. 76 alin. (1), art. 76 alin. (6), art. 79 alin. (1) și (2), art. 189-191 și art. 193 (termenul se împlinește la data de 7 iulie 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.317/2006 privind constituționalitatea unor dispoziții din Regulamentul Senatului
- art. 5 alin. (2), în măsura în care se referă la nr. membrilor partidelor, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau alianțelor electorale, iar nu la configurația politică rezultată din alegeri, conform art. 64 alin. (5) din Const., art. 45 alin. (1), în măsura în care atribuie liderului de grup, iar nu grupului parlamentar, dreptul de a face propuneri privitoare la înlocuirea unui membru dintr-o comisie parlamentară, art. 67 lit. d), art. 76 alin. (1), art. 76 alin. (6), art. 79 alin. (1) și (2), art. 189-191 și art. 193
Modificat: D.C.C. nr.990/2008 DECIZIA nr. 990 din 1 octombrie 2008 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 150 alin. (3) (termenul se împlinește la data de 5 dec. 2008), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.990/2008 DECIZIA nr. 990 din 1 octombrie 2008 privind constituționalitatea dispozițiilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului
- art. 150 alin. (3)
Modificat: H.S. nr.7/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului
- modifică art. 150 alin. (3)
  H.S. nr.12/2009 pentru modificarea alin. (1)-(3) ale art. 203 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
  H.S. nr.18/2011 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce pct. XVII la art. 66 alin. (2)
  H.S. nr.22/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 2 alin. (2), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (1) lit. a), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (2) și (3), art. 26 alin. (2) și (3), art. 27 alin. (3), art. 37 alin. (1), art. 41 alin. (1) partea introductivă, art. 76 alin. (1), art. 137, art. 177 alin. (3) lit. a), art. 179, art. 182; introduce alin. (31) la art. 177, alin. (3) la art. 205; abrogă art. 24 alin. (4), art.27 alin. (2), art. 67 lit. d), art. 76 alin. (6), art. 79 alin. (1) și (2), art. 170 alin. (2), art. 180, art. 189-191 și art. 193
  H.S. nr.25/2011 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
modifica art.15, 16 alin. (7) si art.45 alin. (1)
  H.S. nr.29/2011 privind completarea alin. (2) al art. 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce pct. XVIII la art. 66 alin. (2)
  H.S. nr.26/2013 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
  H.S. nr.18/2014 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce pct. XIX și XX la art. 66 alin. (2)
  H.S. nr.24/2014 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 66 alin. (2) pct. VI
  H.S. nr.39/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce art. 771, o anexă după art. 211
  H.S. nr.18/2015 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 66 alin. (2)
  H.S. nr.21/2015 privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce alin. (4) la art. 60
  H.S. nr.25/2015 privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 173
  H.S. nr.70/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
  H.S. nr.73/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- introduce pct. XXI la art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului
  H.S. nr.80/2015 privind modificarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță, art. 90 alin. (1) lit. b), art. 145
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 152/29 feb. 2016
Modificat: H.S. nr.55/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 150, 151, 152; introduce alin. (6) la art. 133
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 387/20 mai. 2016
Modificat: D.C.C. nr.474/2016 DECIZIA nr. 474 din 28 iunie 2016 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuțele 13 și 14, art. 146 alin. (5), (8), (10) și (11), art. 150 si art. 151 alin. (1), (2) si (7) din Regulamentul Senatului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuța 13 și art. 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) și (11) (termenul se împlinește la 17 septembrie 2016 după care operează art. 147 din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.474/2016 DECIZIA nr. 474 din 28 iunie 2016 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuțele 13 și 14, art. 146 alin. (5), (8), (10) și (11), art. 150 si art. 151 alin. (1), (2) si (7) din Regulamentul Senatului
- art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuța 13 și art. 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) și (11)
Modificat: H.S. nr.37/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 65, art. 162 alin. (4), art. 179; introduce secțiunea 81 la capitolul II cu art. 1491 - 1496
  D.C.C. nr.431/2017 DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1491 art. 1492 alin. (6), art. 1493 și art. 1494 din Regulamentul Senatului
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art.art. 1491, art. 1492 alin. (6), art. 1493 și art. 1494 (termenul se împlinește la 28 august 2017) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.431/2017 DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1491 art. 1492 alin. (6), art. 1493 și art. 1494 din Regulamentul Senatului
- art. 1491, art. 1492 alin. (6), art. 1493 și art. 1494
Modificat: H.S. nr.105/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 18 alin. (1) lit. a), titlul secțiunii a 3-a, art. 36 alin. (1) lit. h), art. 44 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 49, art. 55 lit. a), art. 58 alin. (3), art. 77 alin. (1) - (3), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 alin. (1), art. 91 alin. (2), art. 110 alin. (3), art. 121 alin. (3), art. 138 alin. (2), art. 158 alin. (1) și art. 172 alin. (1); introduce art. 421 - 423, art. 831, art. 1581 și secțiunile 31 și 32 la capitolul III, cu art. 1661 și art. 1662; abrogă art. 20, art. 36 alin. (1) lit. i) și k), art. 88 alin. (2) și art. 164 alin. (3)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 72/25 ian. 2018
Modificat: H.S. nr.60/2018 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 95
  H.S. nr.107/2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 68 alin. (2)
  H.S. nr.135/2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 68 alin. (2) pct. IX
  H.S. nr.163/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 135; introduce art. 1351
dispune republicarea
  H.S. nr.170/2018 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XXI din anexă
Republicare: M.Of. nr. 992/23 noi. 2018
Modificat: H.S. nr.5/2019 pentru modificarea art. 119 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 119
  H.S. nr.18/2019 pentru modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 35 alin. (1) lit. k) si art. 55
  H.S. nr.16/2020 pentru completarea Regulamentului Senatului
- introduce art. 1101si art. 1331
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 990/27 oct. 2020
Modificat: H.S. nr.123/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XII; introduce pct. XXIII la art. 68 alin. (2)
  H.S. nr.125/2020 pentru modificarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 48 alin. (3) si art. 214 alin. (1)
  H.S. nr.9/2021 Hotărare pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XIX
  H.S. nr.10/2021 pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
- modifică art. 95, art. 174 alin. (2), art. 176 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 202
dispune republicarea
  H.S. nr.12/2021 pentru modificarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XIII si art. 174 alin. (4)
dispune republicarea
  H.S. nr.44/2021 pentru completarea Regulamentului Senatului
- introduce sect. a 31 -a cu art. 1111 la cap. II
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 417/21 apr. 2021
Modificat: H.S. nr.127/2021 pentru modificarea art. 113 din Regulamentul Senatului
- modifică art. 113
  H.S. nr.5/2022 pentru modificarea art. 215 alin. (1) din Regulamentul Senatului
- modifică art. 215 alin. (1)
  H.S. nr.10/2022 pentru modificarea și completarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XII; introduce pct. XXIV si XXV la art. 68 alin. (2)
  H.S. nr.50/2022 pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului
- modifică art. 135 alin. (1), art. 209 alin. (1), art. 211 alin. (1), art. 212 alin. (1) si art. 213; introduce alin. (6) la art. 44, alin. (11) la art. 67, alin. (4) la art. 135, art. 1361, lit. e1) e5) la rt. 207 si lit. d1) si f)-h) la art. 208
dispune republicarea
  H.S. nr.114/2022 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
- modifică art. 68 alin. (2) pct. XVII
Republicare: M.Of. nr. 1176/8 dec. 2022
Modificat: H.S. nr.76/2023 pentru modificarea anexei la Regulamentul Senatului
- modifică anexa: modifică art. 11, art. 17, art. 21, art. 27 si art. 30
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 948/19 oct. 2023
Modificat: H.S. nr.157/2023 privind modificarea Regulamentului Senatului
- modifică anexa: modifică art. 109 si art. 132 alin. (2)
dispune republicarea


Duminică, 19 mai 2024, 22:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.