ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.148 din 3 noiembrie 2005
privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.7/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 669/2005
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 257/28 mar. 2005
  M.Of. nr. 1008/14 noi. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
abrogă prevederile referitoare la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 și 138
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
abrogă prevederile art.79 alin.(4)
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.1.825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (abrogat prin H.G. nr.1.025/2006)
Modificată: O.G. nr.1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
- abrogă art.25 alin.(2)
  O.U.G. nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

dispune republicarea
  L. nr.508/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- aprobă cu modificări O.U.G. 44/2006 și abrogă intervențiile legislative făcute prin aceasta
Aprobată cu modificări: L. nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- modifică art.1 alin.(2), art.3, art.5 alin.(2) și (3), art.6 alin.(1) și (2), art.10 alin.(1) lit.a), art.12 alin.(6), art.14 alin.(1), art.20 alin.(2) și (4), art.24, art.25; introduce art.61, lit.k1) la alin.(1) al art.8,lit.h) la alin.(1) al art.12, alin.(21) și (22) la art.12, alin.(5), (6) și (7) la art.18, alin.(5), (6) și (7) la art.20, art.261; abrogă art. 27
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- modifică art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (6)
  L. nr.257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- modifică art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
- modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- introduce lit. m) la art. 1 alin. (2)
  L. nr.239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- modifică art. 2
  L. nr.341/2009 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- introduce alin. (4) la art. 5
  L. nr.117/2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- introduce lit. n) la art. 1 alin. (2)
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- Cuantumul indemnizațiilor acordate în temeiul art. 1 se diminuează cu 15%.
  O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4), art. 61 alin. (2), art. 8 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 18 alin. (7); introduce alin. (2) la art. 7, art. 71, lit. c) la art. 11, lit. i) la art. 12 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (2) și (4), art. 4, art. 10 alin. (2), art. 17; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
  D.C.C. nr.495/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 6 alin. (4) (termenul se împlinește pe data de 4 august 2012) după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.495/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
art. 6 alin. (4)
Modificată: L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011 și modifică art. 1 alin. (1); introduce alin. (2)-(4) la art. 7, art. 71 și art. 72


Marți, 07 februarie 2023, 10:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.