ORDIN nr.1.752 din 17 noiembrie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.752 din 17 noiembrie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1080/30 noi. 2005 text
  M.Of. nr. 1080 bis/30 noi. 2005
Functie activa:
Abrogă: O. nr.772/2000 al ministrului finanțelor de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
totodata, abrogă:
O. nr.1.879/2001 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
O. nr.990/2002 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
O. nr.705/2003 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
  O. nr.1.988/2001 al ministrului finanțelor publice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligația persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității
Modifică: O. nr.1.753/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv (abrogat prin O. nr.2.861/2009)
abrogă pct.44 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv
  O. nr.1.775/2004 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări în domeniul contabilității
abrogă art.2
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.001/2006 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.3.055/2009)
  O. nr.2.374/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.3.055/2009)

dispune republicarea
Abrogat: O. nr.3.055/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene


Duminică, 05 februarie 2023, 03:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.