ORDIN nr.122 din 23 noiembrie 2005
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.122 din 23 noiembrie 2005
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1090/5 dec. 2005
Functie activa:
Abrogă: O. nr.779/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care stabilește principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din țări terțe
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.142/2005 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC (abrogat prin O. nr.155/2007)
  O. nr.13/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește regulile privind importul, exportul și tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum și animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar și furajelor cuprinse în anexele la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar și furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspecție la frontieră
  O. nr.295/2006 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei la Norma sanitară veterinară care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/CE, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.155/2007)
Abrogat: O. nr.155/2007 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC


Vineri, 31 martie 2023, 12:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.