LEGE nr.372 din 13 decembrie 2005
privind performanța energetică a clădirilor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.372 din 13 decembrie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 436/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: de la 1 ian. 2007
Publicare: M.Of. nr. 1144/19 dec. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 451/23 iul. 2013
  M.Of. nr. 764/30 sep. 2016
  M.Of. nr. 868/23 sep. 2020
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.289/2005 pentru promulgarea Legii privind performanța energetică a clădirilor
Modificată: O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
prorogă termenul de la art. 23 până la 1 ian. 2011
  L. nr.159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- modifică art. 1, art. 2, art. 3 pct. 1, 3-5, 7-10, art. 4 alin. (2) lit. c), d) și h), art. 4 alin. (3) lit. d), art. 5, art. 7 alin. (1) lit. g), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, titlul cap. VIII, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19,art. 21, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce pct. 11-25 la art. 3, lit. j) la art. 4 alin. (2), alin. (4) și (5) la art. 4, cap. VI1 cu art. 121 - 122, cap. VI2 cu art. 123-124, cap. VI3 cu art. 125-126, art. 131-133, art. 191, alin. (2) la art. 20, cap. X1 cu art. 201-202, cap. X2 cu art. 203 - 204, art. 211; abrogă art. 6, art. 22; sintagmele „Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" și „Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și, respectiv, „Ministerul Economiei"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 451/23 iul. 2013
Modificată: O.G. nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- modifică art. 3 pct. 3,5,9,15 și 25, art. 14, art. 22 alin. (3) și (4), art. 23, art. 27, art. 30 alin. (2) lit. b), art. 30 alin. (3), art. 32 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3); introduce lit. c1) la art. 2, alin. (4) la art. 10, alin. (2) la art. 11, alin. (5)-(7) la art. 22, lit. b1) la alin. (1) al art. 32, lit. f)-i) la alin. (1) al art. 32, art. 351; în tot cuprinsul Legii nr. 372/2005, republicată, sintagma „clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero din surse convenționale” se înlocuiește cu sintagma „clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero”
dispune republicarea
  L. nr.156/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 13/2016 și modifică art. 9 alin. (1), art. 18 alin. (6), art. 30 alin. (2) lit. a) și b), art. 32 alin. (1) lit. b) și c), art. 32 alin. (2), art. 32 alin. (3) lit. b); introduce pct. 26 la art. 3, alin. (31) la art. 14, art. 331; abrogă art. 32 alin. (1) lit. i)
Republicare: M.Of. nr. 764/30 sep. 2016
Modificată: L. nr.101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) si f), art. 3 pct. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 23 si 24, art. 4 alin. (2) si (3), art. 5, art. 6. art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (3), titlul cap. VII, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (3) si (5), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (4) si (5), art. 23, art. 24 alin. (1) si (3), art. 25, art. 26 alin. (1) si (3), art. 28 alin. (1), (2) si (5), art. 32 alin. (1) lit. b) si c), art. 32 alin. (3) lit. a) si c), art. 35 alin. (1) partea introductivă, art. 37, mentiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce lit. h) - j) la art. 2, pct. 27- 43 la art. 3, cap. II1 alcătuit din art. 31, alin. (31) la art. 10, art. 131si 132, lit. c) la art. 18 alin. (1), alin. (4) - (8) la art. 24, alin. (11), (4) - (8) la art. 26, alin. (21) si (22) la art. 28, cap. XIII1 alcătuit din art. 291, lit. j) - m) la art. 32 alin. (1), lit. d) la art. 35 alin. (1); înlocuiește sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” cu sintagma „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 868/23 sep. 2020
Modificată: O.U.G. nr.14/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
- modifică art. 15 alin. (3)
  O.U.G. nr.19/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 pct. 25
  L. nr.219/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
- aprobă O.U.G. nr. 14/2023
  L. nr.220/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 19/2023
  L. nr.392/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă .O.U.G. nr. 171/2022


Sâmbătă, 02 martie 2024, 03:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.