ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.196 din 22 decembrie 2005
privind Fondul pentru mediu
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.196 din 22 decembrie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.105/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 78/2006
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1193/30 dec. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu
Modifică: O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora (abrogata prin L. nr.46/2008)
abrogă prevederile art.18 și ale art.19 alin.(2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 5 alin. (1), (2) și (4), art. 9 alin. (1) lit. b), d), e), f) și j), art. 10 alin. (5) și (6), art. 11 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (5) și (6), titlul anexei nr. 1; introduce alin. (5) la art. 5, alin. (61) la art. 13; abrogă art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (1) lit. g) și h)
Modificată: L. nr.292/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 9 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1)
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce art. 21
  O.G. nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 1, art.5 alin. (1) lit. a) și d), art.5 alin. (3) lit. d), art.6 alin. (3) lit. a) și e), art.9 alin. (1) lit. a) și d), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (4), art. 13 alin. (9), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1); introduce lit. j) la art. 6 alin. (3), lit. p), q) și r) la art. 9 alin. (1), alin. (7) la art. 10, alin. (91) și (92) la art. 13, art. 131, alin. (3) la art. 15; abrogă art. 5 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (3) lit. b) și c)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 3 alin. (3) lit. b) și c), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (3), art. 13, art. 131
  O.U.G. nr.15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 13 alin. (2)
  L. nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 15/2010 și modifică art. 1, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1) și (6), art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. a), d), e), f), i) și l), art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1), (2) și (4), art. 12 alin. (2) și (3), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19; introduce alin. (41) și (42) la art. 4, lit. p), q), r) și s) la art. 9 alin. (1), art. 91, alin. (41), (42) și (7) la art. 10, alin. (21) la art. 11, alin. (3) și (4) la art. 15, alin. (3) la art. 16, anexele nr. 3 și 4; abrogă art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (4) și (6), art. 131; abrogă O.G. nr. 25/2008 cu excepția art. unic pct. 7 referitor la modificarea art. 9 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005, care produce efecte până la data de 31 dec. 2010
dispune republicarea
  O.U.G. nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 9 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (1) - (3), art. 13 alin. (4) și (5); introduce lit. ș) la art. 9 alin. (1), alin. (22) și (5) la art. 11, alin. (31) și (32) la art. 12, lit. v) la art. 13 alin. (1), alin. (51) la art. 13; înlocuiește anexa nr. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 12 alin. (5), (6) și (7)
  O.G. nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005
- modifică art. 1, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. c), d), p), r) și s), art. 10 alin. (2) și (3), art. 10 alin. (7), art. 11 alin. (1), (2) și (22), art. 13 alin. (1) lit. c), e), l) - n), p) și r), art. 13 alin. (3), (4) și (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 19; introduce lit. g) și h) la art. 3 alin. (3), alin. (4) la art. 3, lit. t), ț), u) și v) la art. 9 alin. (1), alin. (51) la art. 10, lit. w), x), y) și z) la art. 13 alin. (1), alin. (21) - (24) la art. 13, alin. (41) la art. 13, alin. (52) și (53) la art. 13; abrogă anexa nr. 4 la 1 ianuarie 2014; înlocuiește anexele nr. 2 și 3; sintagma "autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecția mediului"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 3 alin. (3) lit. h), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1) lit. a), p), ș) și v), art. 91, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (2) și (22), art. 12 alin. (1) - (3) , art. 13 alin. (1) lit. p), u) și x), art. 13 alin. (2), (4) și (5), art. 14 alin. (1), art. 17; introduce lit. i)-m) la art. 3 alin. (3), lit. w) - y) la art. 9 alin. (1), alin. (31) - (34) la art. 10, alin. (23) la art. 11, alin. (41) la art. 12, lit. aa) și bb) la art. 13 alin. (1), alin. (11) la art. 13, alin. (81) la art. 13, anexa nr. 5; abrogă art. 13 alin. (1) lit. z)
  L. nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. a1) la art. 9 alin. (1)
  O.U.G. nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 7, art. 9 alin. (1) lit. p), art. 19, modifică și înlocuiește anexa nr. 2; introduce anexa nr.6; taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se suspendă până la 1 ianuarie 2019
  L. nr.96/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  L. nr.143/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 9 alin. (1) lit. d), p), v), w) și x), art. 11 alin. (1) și anexa nr. 6; introduce alin. (11) la art. 11 și lit. cc) la art. 13 alin. (1)
  O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 9 alin. (1) lit. c), anexa nr. 2; introduce alin. (21) la art. 10, alin. (25) la art. 13
  L. nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 74/2018 si modifică art. 9 alin. (1) lit. c), titlul anexei nr. 2; introduce lit. dd) la art. 13 alin. (1)
  O.U.G. nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- modifică art. 3 alin. (3) lit. d), g) si l), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) lit. a), l), p) si q), art. 9 alin. (1) lit. u), art. 11 alin. (22), art. 12 alin. (31), art. 13 alin. (4) si (5), art. 16 alin. (1) lit. a); modifică si înlocuieste anexa nr. 3; introduce lit. n) la art. 3 alin. (3), alin. (5) si (6) la art. 3, lit. v1) la art. 9 alin. (1), alin. (22) la art. 10, alin. (35) la art. 10, alin. (8) si (9) la art. 10, alin. (33) la art. 12, lit. ee) la art. 13 alin. (1), alin. (26) la art. 13, alin. (71) la art. 13, alin. (91) si (92) la art. 13 si alin. (5) la art. 15; abrogă art. 9 alin. (1) lit. r) si art. 13 alin. (9)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.37/2020 DECIZIA nr. 37 din 7 mai 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 9 alin. (1) lit. a)
Modificată: O.U.G. nr.108/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 4 alin. (8) si art. 13 alin. (4); introduce lit. ff) la art. 13 alin. (1)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică si înlocuieste anexa nr. 6
dispune republicarea
  O.U.G. nr.125/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 4 alin. (6) si (7), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. d), q) si v), art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (9), art. 11 alin. (2), art. 11 alin. (21), art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (51), art. 15 alin. (5); modifică si înlocuieste anexa nr. 5; introduce lit. o) la art. 3 alin. (3), alin. (41) la art. 3, alin. (7) la art. 3, alin. (81) la art. 4, alin. (91) - (93) la art. 4, alin. (23) la art. 10, alin. (10) - (13) la art. 10, alin. (24) la art. 11, alin. (8) si (9) la art. 12, după art. 12 cap. III1 ”Garantii” cuprinzând art. 121- 123 , art. 131, alin. (6) - (12) la art. 15 si lit. c) la art. 16 alin. (1); abrogă art. 91, art. 10 alin. (21) si, la data de 1 ianuarie 2023, art. 9 alin. (1) lit. v1) si art. 10 alin. (22) si (35)
  L. nr.175/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- modifică art. 3 alin. (41 ), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. d), l), q) si v), art. 10 alin. (2) lit. b), art. 10 alin. (9), art. 10 alin. (11), art. 11 alin. (2), art. 11 alin.(24 ) partea introductivă, art. 12 alin. (31 ), art. 122 , art. 131 alin. (1) si (3) si anexele nr. 2 si 5; introduce lit. p) la art. 3 alin. (3) si art. 92
  L. nr.307/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- aprobă O.U.G. nr. 136/2021
  O.U.G. nr.96/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deseurilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (25 ), art. 13 alin. (5), art. 17; introduce lit. z) si aa) la art. 9 alin. (1), alin. (36 ) la art. 10, alin. (25 ) la art. 11, lit. gg) la art. 13 alin. (1), alin. (54 ) la art. 13


Joi, 30 mai 2024, 22:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.