ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 22 decembrie 2005
privind protecția mediului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.195 din 22 decembrie 2005
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.265/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 217/2006
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență întră în vigoare la 30 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al României.
Publicare: M.Of. nr. 1196/30 dec. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 88/31 ian. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului
totodata, abrogă:
H.G. nr.314/1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecției mediului nr.137/1995
L. nr.159/1999 pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995
O.U.G. nr.91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995
L. nr.294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 88/31 ian. 2006
Aprobată cu modificări: L. nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- abrogă art. 2 pct. 7, 36, 37 și 62-65, art. 50, art. 51 alin. (41), (5) și (6), art. 96 alin. (1) pct. 24, art. 103
  O.U.G. nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
- modifică art. 71; introduce pct. 11 la art. 96 alin. (2)
  O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
- modifică art. 2 pct. 2-4, 9-11, 13, 14, 32, 461, 54, 58 și 59, art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1) și (3), art. 19, art. 21, art. 52, art. 53, art. 96 alin. (2) pct. 22; introduce pct. 301 la art. 2, alin. (11) la art. 10, pct. 28 la art. 96 alin. (1), pct. 11și 12 la art. 96 alin. (3), pct. 121 la art. 96 alin. (3); abrogă art. 10 alin. (5), art. 11alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 51 alin. (1) - (4), art. 54 alin. (1) și (2), art. 57, art. 96 alin. (1) pct. 18, 19, 20 și 27, art. 96 alin. (3) pct.3
  L. nr.49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 57/2007
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 23 alin. (3), art. 96 alin. (4); abrogă art. 23 alin. (4) și (5)
  O.U.G. nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
- modifică art. 2 pct. 10, 12, 13 lit. b), art. 7 alin. (1), art. 59 lit. a), art. 74 alin. (2), art. 75 lit. k), art. 79 alin. (1); introduce lit. z1) la art. 75
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2012, art. 98
dispune republicarea
  L. nr.117/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
- aprobă O.U.G. nr. 58/2012 și modifică art. 74 alin. (2) lit. a), art. 75 lit. z1)
  L. nr.226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
- modifică art. 2 pct. 461, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 52 alin. (4); introduce alin. (3) și (4) la art. 60
  O.U.G. nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
- modifică art. 2 pct. 461, art. 59 lit. g) și h); introduce alin. (2) la art. 59
  O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
- modifică art. 16 alin. (2); introduce alin. (21) - (24) la art. 16
  L. nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- abrogă art. 2 pct. 13 lit. c)
  L. nr.219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
- introduce alin. (21) - (27) la art. 16; abrogă art. 16 alin. (2)
  L. nr.123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
- modifică art. 12 alin. (6), titlul cap. X, art. 61 lit. a) și b), art. 70 lit. g), art. 72, art. 75 lit. z1), art. 82 lit. a) și c), art. 82 lit. d) și h), art. 96 alin. (1) pct. 1, art. 96 alin. (2) pct. 12, art. 96 alin. (3) pct. 1 și 4, art. 96 alin. (3) pct. 9 și 13, art. 100; introduce pct. 231 la art. 2, pct. 491 la art. 2, alin. (3) și (4) la art. 8, alin. (51) la art. 12, lit. m) la art. 59 alin. (1), art. 641 - 646, lit. k) - o) la art. 70, lit. c1 la art. 82, lit. j) - o) la art. 90, pct. 151 și 152 la art. 96 alin.(1), pct. 29 la art. 96 alin. (1), pct. 121 - 124 la art. 96 alin. (2)
  L. nr.140/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecfia mediului
- modifică art. 2 pct. 13 lit. b), art. 38 alin. (1) lit.f); introduce pct. 111 la art. 96 alin. (3)
  L. nr.90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
- introduce pct. 182 la art. 2, lit. h) la art. 98 alin. (2), lit. f) la art. 98 alin. (3), lit. a1) la art. 98 alin. (4), alin. (7) - (9) la art. 98
  L. nr.151/2021 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului si al regimului străinilor
- respinge O.U.G. nr. 75/2018
  O.U.G. nr.38/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deseurilor
- modifică art. 94 alin. (1) lit. n); introduce pct. 16 la art. 96 alin. (3); abrogă art. 96 alin. (1) pct. 9
dispune republicarea


Luni, 20 mai 2024, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.